Với sản phẩm cốt lõi là hồ sơ sức khoẻ điện tử & các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh 2 KHỎE sẽ thúc đẩy hoạt động chăm sóc sức khỏe chủ động và nhận thức sức khoẻ toàn diện : THÂN THỂ + TINH THẦN cho cộng đồng

Bắt đầu cùng 2khoe

We provides best crowdfunding solution & quality retail investor for you to focus on growing your business

chăm sóc sức khoẻ toàn diện : THÂN THỂ - TINH THẦN cho cộng đồng

Để biét thêm thông tin và tìm hiểu về chúng tôi? Hãy tham khảo tại đây

An image uploaded to Strapi

Sứ mệnh

Dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số ngành y tế, nâng cao khả năng(nhận thức) tự chăm sóc sức khoẻ cho người dùng và góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và hội nhập quốc tế

Các chuyên mục thông tin
An image uploaded to Strapi
An image uploaded to Strapi

Hồ sơ chuyên gia

Hồ sơ điện tử lưu trữ thành tích và kinh nghiệm làm việc, làm cơ sở vững chắc để khách hàng đặt niềm tin vào chuyên gia

An image uploaded to Strapi

Hồ sơ sức khỏe điện tử

Tự động ghi chép, lưu trữ toàn bộ thông tin sức khoẻ. Hiển thị trực quan tình trạng sức khoẻ của người dùng

An image uploaded to Strapi

Tư vấn trực tuyến

Tư vấn, chẩn đoán trực tuyến nhằm giải quyết những rào cản về địa lý giữa chuyên gia và khách hàng

Hoạt động

Mục quản lý này giúp bạn làm chủ mọi hoạt động đang diễn ra. Insert quotes, and show the logos of companies who like your product

Hoạt động chính
An image uploaded to Strapi
An image uploaded to Strapi

"Nghĩ về bức tranh lớn dài hạn, phản hồi của khách hàng cảnh báo bạn về các vấn đề tiềm tàng trước khi nó trở thành một vấn đề tiêu cực. Các ý kiến của khách hàng đồng thời cũng động viên và tạo ra các cơ hội để tăng cường tương tác với người dùng. Phân tích khảo sát ý kiến khách hàng không chỉ giúp khách hàng hạnh phúc hơn, nó còn dẫn đến tiềm năng doanh thu về cao hơn. Theo Forrester, trải nghiệm khách hàng được cải thiện 10% có thể khiến doanh thu tăng hơn 20%."

Lee young

A happy customer

Read story
An image uploaded to StrapiAn image uploaded to StrapiAn image uploaded to Strapi

Nhập email để nhận thông tin

Trở thành đối tác ngay